3413689D72B84DCE9B8E2B22217AF9AD

Twaalf Gentse basiswerkingen slaan de handen in elkaar en schrijven een kleurrijk verhaal.  

Eenheid in al onze verscheidenheid. Om van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en gedeelde signalen uit te sturen. Samen zijn wij het Gents Solidariteitsfonds.