Doe een gift

Steun je het Gents Solidariteitsfonds? Stort wat je kan missen op het rekeningnummer BE66 8901 5428 9443, met als mededeling ‘gift armste week’ en je rijksregisternummer. Als je gift meer dan 40 euro bedraagt, is ze fiscaal aftrekbaar. Je rijksregisternummer is dan nodig voor de verwerking van je attest. Dat attest zal begin 2023 per post of e-mail worden bezorgd.

Zelf een actie organiseren

Zie je het iets groter en wil je een actie organiseren om geld of gerief in te zamelen? Neem contact op met ons via het contactformulier en wij bezorgen je de nodige info. Alvast een dikke merci!!

Enkele cijfers in een notendop: Dit realiseerden we in 2021 dankzij giften aan het Gents Solidariteitsfonds

 

  • We realiseerden 32 174 individuele acties via een vorm van noodhulp!! Onder noodhulp verstaan we: materiële noodhulp, financiële noodhulp en/of voedselpaketten

 

  • De Rode Lotus organiseert wekelijks voedselbedeling. Dagelijks komen er mensen over de vloer in de weggeefwinkel. De dagelijkse ontmoetingen zijn ook momenten waarop mensen hun verhaal kwijt kunnen en de nodige extra support krijgen. De Rode Lotus zette ook een voedselbank voor dieren op poten. En ten slotte kan je er ook medisch materiaal lenen.

 

  • In de Olijfboom, de vaste stek van Een Hart voor Vluchtelingen, is het dagelijks een komen en gaan van vrijwilligers en mensen die in een kwetsbare situatie leven. Die laatsten vinden er een luisterend oor, krijgen er starterspakketten, eten er samen, krijgen er de nodige kledij… Kortom: ze kunnen er terecht voor de basis waaraan elk van ons nood heeft. Ook hier gaat de hulp verder dan enkel het materiële en financiële. Onder meer vrijwilligers ondersteunen de mensen in de wirwar van dagdagelijkse administratie, bij huiszoektochten en bij veel andere zaken. Een Hart voor Vluchtelingen (EHVV) heeft ook 2 huurhuizen in eigen beheer waar enkele vrouwen kunnen wonen die anders op straat moeten overleven.

 

  • De mensen van Sociaal 9050 organiseren al meer dan 25 jaar voedselbedelingen voor zij voor wie dagdagelijks voeding kopen te duur (geworden) is. En we kunnen je verzekeren dat dat helaas heel wat mensen zijn. In 2021 bereikten ze 10207 mensen! Ook hier is de voedselbedeling een belangrijk ontmoetingsmoment.

 

  • Hand in Hand slaat al vele jaren de handen in elkaar om onder meer vluchtelingen de nodige extra support te geven zodat hun veerkracht vergroot en ze nadien op eigen benen kunnen staan. Ze begeleiden heel wat mensen van heel dichtbij: ondersteuning op vlak van administratie, budgettering, vrije tijd, wonen… Ze kunnen een schat aan verhalen vertellen over hoe deze intensieve en volgehouden ondersteuning mensen opnieuw vleugels geeft.

 

  • De Sloep biedt heel wat van de hierboven beschreven ondersteuningsvormen aan aan jonge moeders, jonge ouders en hun kinderen. Een goeie start in het leven is goud waard.

 

  • Ten slotte is er ook nog Woongift. Deze Gentse VZW ondersteunt de directe noden van kwetsbare Gentenaren en zamelt geld in voor extra huisvesting. Ze verricht heel wat werk op persoons/gezinsondersteuning vlak, maar ook hebben ze heel wat expertise op beleidsmatig vlak. De huisvestingsproblematiek is immers een maatschappelijk probleem.

Geboren zijn op een bepaalde plek, in een bepaalde tijd, in een bepaalde sociale context is een kwestie van geluk…of pech. Dankzij jouw giften kunnen vrijwilligers net dat tikkeltje meer doen voor wie pech heeft. Niet omdat ze zich dan beter voelen, maar omdat het gewoon een kwestie is van ieders recht op een menswaardig leven.

Dat de laagdrempelige basisondersteuning/noodhulp wérkt, dat bewijzen de vele getuigenissen van mensen die zich door die ondersteuning opnieuw als mens erkend voelen en veerkracht krijgen. En zolang het nodig is, willen we daarop blijven inzetten.

 Een heel dikke merci!!!!!