Doe een gift

Steun je het Gents Solidariteitsfonds? Stort wat je kan missen op het rekeningnummer BE66 8901 5428 9443, met als mededeling ‘gift armste week’ en je rijksregisternummer. Als je gift meer dan 40 euro bedraagt, is ze fiscaal aftrekbaar. Je rijksregisternummer is dan nodig voor de verwerking van je attest. Dat attest zal begin 2023 per post of e-mail worden bezorgd.

Zelf een actie organiseren

Zie je het iets groter en wil je een actie organiseren om geld of gerief in te zamelen? Neem contact op met ons via het contactformulier en wij bezorgen je de nodige info. Alvast een dikke merci!!