Twaalf Gentse basiswerkingen slaan de handen in elkaar. Samen staan we sterker dan alleen. Eenheid in al onze verscheidenheid. Om van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en gedeelde signalen uit te sturen. Samen zijn wij het Gents Solidariteitsfonds.

We zitten op de frontlinie van wat er zich aan de onderkant van de samenleving afspeelt. We willen de mensen informeren, als burgers engageren, duidelijke informatie verspreiden, maar ook signalen verzamelen en signaleren. En onze mensen aan het woord laten.

We delen 1 rekeningnummer van een gezamenlijk solidariteitsfonds. Wat doen we daarmee? Papieren betalen die mensen nodig hebben om omhoog te klimmen op de ladder. Voedsel kopen, en mensen die in de problemen helpen met medicijnen en kledij, met achterstallige huur en kosten: we werken preventief om dak en-thuisloosheid te bestrijden.

De organisaties

Wie zijn “wij”? Wij zijn Sociaal9050/voedselbedeling Ledeberg vzw, Een Hart Voor Vluchtelingen vzw, Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw, Hand in Hand Gent vzw, WoonGift Gent vzw, vzw De Rode Lotus, vzw De Sloep, LetsSaveFood Gent vzw, Refu Interim vzw, Enchanté vzw, Kookploeg Gent Solidair vzw en VOEM vzw.

Acties

Een hart voor vluchtelingen
Benefietconcert - 7 december 2019