Woonzoekinitiatief

Woonzoekinitiatief Een Hart Voor Vluchtelingen / Woongift Gent

De werkingen van het Gents Solidariteitsfonds zijn actief op vele terreinen. Het groeit en bloeit.

Het liefst maken we onszelf overbodig, maar dat is voorlopig wishful thinking. 

Naast het dagdagelijks inzetten op noodhulp werken we voortdurend samen met allerlei diensten en zoeken we naar mogelijkheden om mensen op een structurele en duurzame manier een duwtje in de rug te geven.

Een van die mogelijkheden is het uitschrijven en opzetten van projecten die tegemoetkomen aan structurele noden. 

Zo dromen we ervan om – in navolging van het levenswerk van Rudi Vanlandeghem – een heus vernieuwd Wooncafé uit de grond te stampen, waar vrijwilligers met ondersteuning van professionele medewerkers inzetten op toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief wonen. Dit is een project dat zowel potentiële huurders als verhuurders de nodige positieve omkadering moet bieden, zowel tijdens het zoekproces en -matchingsproces als bij de effectieve bewoning. 

We richten ons daarbij in eerste instantie op personen met een migratie-achtergrond die door hun specifieke situatie allerlei drempels ondervinden op de woonmarkt. 

Project(en):

  • EHVV en Woongift werkten tot op heden enkel met vrijwilligers die het woningzoeken/wonen ondersteunen. Dit heeft zijn grenzen. Ter ondersteuning van deze werking kregen de vzw’s het aanbod van Stad Gent om gedurende 1 jaar assistentie te krijgen van een professionele medewerker: van december 2022 t.e.m. december 2023. Die persoon zal, naast het woningzoeken, ook onderzoeken en in kaart brengen hoe middenveldsorganisaties en Stad Gent elkaar kunnen ondersteunen op dit vlak. 
  • We dromen ervan om een heus vernieuwd Wooncafé op poten te zetten, waarbij vrijwilligers en professionele medewerkers op haalbare manier zowel (potentiële) huurders als (potentiële) eigenaars ondersteunen. Dit is een groots project, dat ook tijd en middelen vraagt als we er iets duurzaams van willen maken. Daarom dienden we hiervoor een project in bij het Sociaal Innovatiefonds (Stad Gent). Ook dienden we bij Vlaanderen een dossier in om een innovatie IT – tool te laten ontwikkelen waardoor verschillende personen op een efficiënte manier samen kunnen werken rond woningzoeken. Half november verwachten we hieromtrent meer nieuws. 

Wat betekent dit voor cliënten en doorverwijzers?

  • Binnen de werkingen/capaciteit van EHVV en Woongift is er géén mogelijkheid om extra mensen te begeleiden bij (een zoektocht naar) wonen. Willen we dit goed doen, dan moeten we focussen op de mensen uit de specifieke werkingen van GSF. En daarnaast gestaag de overgebleven tijd en energie investeren in werkingen van partners”. Enkel op die manier kunnen we iets stevigs opbouwen.
  • Om die reden vragen we om géén mensen door te verwijzen. Indien hier verandering in komt, dan gaan we hier tijdig en gericht over communiceren. Gelieve hiermee rekening te houden. 
  • Indien u mensen kent die als potentieel vrijwilliger graag zouden meewerken aan dit project, dan mag u die wel reeds doorverwijzen. Zodra we de capaciteit hebben om een stevig kader uit te werken ter ondersteuning van die vrijwilligers, dan gaan we kandidaat vrijwilligers ook uitnodigen. 

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking. Indien u opmerkingen of input heeft, aarzel niet om die door te geven. 

Vriendelijke groeten,

Het team van Een Hart Voor Vluchtelingen vzw, Woongift vzw en het Gents Solidariteitsfonds–